UID: 16339491

Ing. Stanislav Komár

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Stanislav Komár - KOMÁR
Budyšínska 14, 831 03, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 14177706
neuvedený
1121@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1121 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1121*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1121*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1121 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 20.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 20.06.2001