UID: 16339011

Ing. Branislav Ohrablo

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AST - Česká stavební, s.r.o.
K Hájům 2/1233, 155 00, Praha, Česká republika
neuvedený
4578@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4578 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4578*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.07.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 4578*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.06.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.07.2005
Člen komory
Evidenčné č.: 4578 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.06.2005 Stav členstva od: 14.06.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 14.06.2005