UID: 26359411

Jaroslav Vítek

Zahraničie kraj, okres neuvedený, mesto Klatovy
Oprávnenie Člen komory Usadený
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
K&H Kinetic, a.s.
Námestie SNP 90, 976 13, Slovenská Lupča, Slovenská republika
IČO: 31638406
neuvedený
4979@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4979 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 4979*UTZ*I4
Podkategória: 530 elektrotechnické zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 26.09.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4979*UTZ*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 21.06.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.09.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 4979 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 21.06.2007 Stav členstva od: 21.06.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 21.06.2007