UID: 14509811

Ing. Ivan Galanda

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ivan Galanda
Palkovičova 15, 821 08, Bratislava
neuvedený
2166@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2166 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2166*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 06.05.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 2166*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 07.05.2015 Stav osvedčenia: Neaktívne od 06.05.2015
Člen komory
Evidenčné č.: 2166 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 07.05.2015
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 30.10.2001 06.05.2015