UID: 18719411

Ing. Martin Lukaščík

Žilinský kraj, okres Tvrdošín, mesto Nižná
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01, Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 00314463, DIČ: 2021339254
043/5814454
primator@dolnykubin.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 13703 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 13703
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 13703
Stav odbornosti: Aktívna od 05.12.2018 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2018
Evidenčné č.: 11583 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11583
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.07.2021
Špecifikácia: Osvedčenie: 11583
Stav odbornosti: Aktívna od 16.06.2021 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.07.2021