UID: 16389691

Ing. Tomáš Bahno

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
De Bondt s.r.o.
Rybárska 7389, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 34151851, DIČ: 2020173903, IČ DPH: SK2020173903
032/7480011
info@debondt.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2124 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2124*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2124*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2124 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 30.10.2001