UID: 14509921

Ing. Ján Kyseľ

Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Trnava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
0073@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0073 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0073*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0073*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.09.1995 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0073 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-1 Inžinierske stavby Pečiatka: 0073*A*2-1,4
Podkategória: 210 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0073*A*2-1,4
Stav odbornosti: Aktívna od 22.12.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0073 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 0073*A*2-1,4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0073*A*2-1,4
Stav odbornosti: Aktívna od 22.12.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0073 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0073*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0073*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.09.1995 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 04101 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04101*10-20*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 04101*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.06.1995 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.03.2003
Evidenčné č.: 04101 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04101*10-20*
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 18.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 04101*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.06.1995 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.03.2003
Člen komory
Evidenčné č.: 0073 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 11.09.1995 Stav členstva od: 11.09.1995
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 11.09.1995