UID: 16390201

Ing. Jozef Birnštein

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jozef Birnštein
Sabinovská 24, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 37879472, DIČ: 1031434382
neuvedený
0578@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0578 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0578*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.11.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 0578*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.11.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 0578 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001