UID: 18910311

Ing. Peter Maliňák

Prešovský kraj, okres Levoča, mesto Nemešany
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Stavoprojekt s.r.o. Prešov
Jarková 31, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 31705286, DIČ: 2020523494, IČ DPH: SK2020523494
0905/978421
krasnayml@stavoprojekt.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6662 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6662*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.04.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 6662*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.04.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.04.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 6662 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.04.2019 Stav členstva od: 09.04.2019
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 09.04.2019