UID: 16390611

Ing. Anton Katrena

Trenčiansky kraj, okres Prievidza, mesto Nitrianske Rudno
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PASSK - Ing. Anton Katrena
Hlavná 444, 972 26, Nitrianske Rudno, Slovenská republika
IČO: 31053181, DIČ: 1031728324
neuvedený
1457@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1457 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 1457*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1457*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2001
Evidenčné č.: 1457 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1457*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1457*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1457 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 20.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 20.06.2001