UID: 14509021

Ing. Dušan Nedoba

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Dušan Nedoba
Karpatská 2609/56, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
neuvedený
2516@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2516 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2516*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2516*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2001
Evidenčné č.: 2516 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 2516*Z*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2516*Z*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2001
Evidenčné č.: 05217 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05217*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05217*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 14.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2516 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 29.11.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 29.11.2001