UID: 16310392

Ing. Ján Leško

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
INTECH, spol. s r.o.
Vlčie hrdlo, 824 12, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00684511, DIČ: 2020341939, IČ DPH: SK2020341939
neuvedený
lesko@skintech.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2247 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2247*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 07.11.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 2247*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.11.2018
Člen komory
Evidenčné č.: 2247 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 30.10.2001