UID: 18600502

Ing. Matúš Cerovský

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3, 831 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36809934, DIČ: 2022418794, IČ DPH: SK2022418794
02/21292010
office@vmprojekt.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6683 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6683*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 6683*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 16.07.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 6683 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 16.07.2019 Stav členstva od: 16.07.2019
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 16.07.2019