UID: 14529491

Ing. Mikuláš Klembas

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Malinovo
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Klembas - AGROCONS PS
Trenčianska 53, 821 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 13963759, DIČ: 1025729837
neuvedený
2484@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2484 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2484*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 19.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 2484*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.01.2006
Evidenčné č.: 2484 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 2484*SP*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 19.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 2484*SP*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.01.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 2484 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 29.11.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 29.11.2001