UID: 16339311

Ing. Jaroslava Glosová

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
DESIGN STUDIO
Okružná 36, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 31666728
neuvedený
4065@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4065 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4065*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.07.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4065*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 25.06.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.07.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 4065 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 25.06.2002 Stav členstva od: 25.06.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 25.06.2002