UID: 16349391

Ing. Darina Havrlentová

Trnavský kraj, okres Piešťany, mesto Vrbové
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
RACEN, spol. s r.o.
Mlynská 5139/10, 921 01, Piešťany, Slovenská republika
IČO: 34152903, DIČ: 2020168326, IČ DPH: SK2020168326
033/7744066
racen@racen.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5093 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 5093*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.03.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 5093*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.03.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 5093 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2008 Stav členstva od: 12.03.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2008