UID: 18919011

Ing. Tomáš Atalovič

Trenčiansky kraj, okres Bratislava, mesto Nové Mesto nad Váhom
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Artplan spol. s.r.o.
Karadžičova 27, 811 08, Bratislava, Slovenská republika
0905/409371
artplan@artplan.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6799 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6799*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.01.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 6799*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.01.2020 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.01.2020
Člen komory
Evidenčné č.: 6799 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.01.2020 Stav členstva od: 09.01.2020
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 09.01.2020