UID: 16359691

Ing. arch. Magdaléna Mizeráková

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
EMIKA THERM, s.r.o.
17. novembra 106, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 36451827, DIČ: 2020006252, IČ DPH: SK2020006252
0907/960714
2718@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2718 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2718*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 28.10.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 2718*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.10.2003
Člen komory
Evidenčné č.: 2718 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001