UID: 16379021

Ing. Eva Kučeríková

Žilinský kraj, okres Čadca, mesto Krásno nad Kysucou
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Projektové práce - Ing. Kučeríková Eva
Kalinov 327, 023 02, Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 34595368, DIČ: 1026100262
neuvedený
3214@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3214 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 3214*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 18.04.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 3214*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.04.2019
Evidenčné č.: 3214 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 3214*I4
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 18.04.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 3214*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.04.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 3214 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 12.03.2002