UID: 18859301

Ing. Tomáš Hanečka

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
EXPO LINE s.r.o.
Moyzesova 5, 811 05, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31342167, DIČ: SK2020299501
02/54434774
expoline@expoline.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6800 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6800*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.01.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 6800*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.01.2020 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.01.2020
Člen komory
Evidenčné č.: 6800 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.01.2020 Stav členstva od: 09.01.2020
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 09.01.2020