UID: 16300592

Ing. Eva Králová

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
EKRA - Ing. Eva Králová
Čermeľská 3, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 17103045, DIČ: 1024116456
neuvedený
1223@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1223 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 1223*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 1223*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.01.2006
Evidenčné č.: 1223 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Pečiatka: 1233*SP*I2
Podkategória: 421 cesty a letiská Stav pečiatky: Aktívna od 09.01.2006
Špecifikácia: MK a účelové komunikácie Osvedčenie: 1233*SP*I2
Stav odbornosti: Aktívna od 15.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.01.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 1223 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001