UID: 16310112

Ing. Danuša Cisárová

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Danuša Cisárová
Puškinova 4, 036 01, Martin, Slovenská republika
IČO: 35408049
neuvedený
2573@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2573 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2573*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.02.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 2573*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.02.2003
Člen komory
Evidenčné č.: 2573 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.07.2006 Stav členstva od: 01.07.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 01.07.2006
Žilina 29.11.2001 30.06.2003