UID: 17729411

Ing. Jozef Valek

Žilinský kraj, okres Tvrdošín, mesto Zuberec
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Obec Zuberec
Hlaná 289, 027 32, Zuberec, Slovenská republika
IČO: 00315036, DIČ: 2020561917
043/5395103
vystavba@zuberec.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 11516 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11516
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.03.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 11516
Stav odbornosti: Aktívna od 04.03.2020 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.03.2020