UID: 16310921

Ing. Gabriela Mančíková

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Enerma, s.r.o.
Pribinova 33, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 44110405, DIČ: 2022601559, IČ DPH: SK2022601559
0907/206421
mancik@enerma.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4668 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4668*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4668*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.01.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 4668 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.12.2005 Stav členstva od: 14.12.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 14.12.2005