UID: 16409611

Ing. Dušan Polák

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
pline s.r.o.
Stará Vajnorská 2, 821 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36363316, DIČ: 2022194856, IČ DPH: SK2022194856
neuvedený
2530@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2530 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2530*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2530*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2530 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 29.11.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 29.11.2001