UID: 18629412

Ing. Michal Dočkálek

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Kysucké Nové Mesto
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ŽSR, SM ŽSR Bratislava, OSM Žilina
P.O. Hviezdoslava 1, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 31364501, DIČ: 2020480121, IČ DPH: SK2020480121
041/2295182
blahova.jana@zsr.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 11546 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11546
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.12.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 11546
Stav odbornosti: Aktívna od 25.11.2020 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.12.2020