UID: 16429922

Ing. Ľuboš Bystričan

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Likavka
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ľuboš Bystričan
Pod Hradom 303, 034 95, Likavka, Slovenská republika
IČO: 42224713
neuvedený
5561@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5561 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5561*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.03.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 5561*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 15.03.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.03.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 5561 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.03.2011 Stav členstva od: 15.03.2011
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 15.03.2011