UID: 16439301

Ing. arch. Marek Gryglak

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
HYDROARCH, s.r.o.
Šafárikova 5939/20, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 36474894, DIČ: 2020013875, IČ DPH: SK2020013875
neuvedený
2647@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2647 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2647*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2647*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Evidenčné č.: 02184 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02184*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02184*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2002
Evidenčné č.: 02184 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 02184*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02184*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2002
Evidenčné č.: 02184 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 02184*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02184*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2002
Evidenčné č.: 02003 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02003*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02003*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2002
Evidenčné č.: 02003 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 02003*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02003*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2002
Evidenčné č.: 02003 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 02003*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02003*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 2647 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001