UID: 16449391

Ing. Juraj Vavro

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Hrádok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Juraj Vavro
Družstevná 2221, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 32588844, DIČ: 1020479449, IČ DPH: SK1020479449
neuvedený
0506@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 29.05.2001
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0506 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-2 Inžinierske stavby Pečiatka: 0506*A*2-2
Podkategória: 220 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0506*A*2-2
Stav odbornosti: Aktívna od 26.04.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.06.2001
Evidenčné č.: 07772 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07772*10-23*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 07772*10-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 02.12.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Evidenčné č.: 07772 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 07772*10-23*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 07772*10-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 02.12.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0506 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.05.2001 Stav členstva od: 29.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 29.05.2001