UID: 16459501

Ing. Milan Janák, CSc.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Simulácie Budov, s.r.o.
Hanulova 9, 841 01, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 43870015, DIČ: 2022514670, IČ DPH: SK2022514670
0903/776610
janak@simulaciebudov.sk, milan@svf.stuba.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0913 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 0913*Z*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 20.02.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 0913*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 22.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.02.2008
Evidenčné č.: 219 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 219*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 219*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 11.11.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0913 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 20.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 20.06.2001