UID: 16459801

Ing. Ján Repka

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Lekárovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Repka Ján
Bajany 24, 072 54, Bajany, Slovenská republika
IČO: 34564993, DIČ: 1027218841
neuvedený
D2195@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 208 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 208*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 208*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 14.10.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2745 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2745*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 13.12.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 2745*A1
Stav odbornosti: Neaktívna od 16.12.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 13.12.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 2745 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 16.12.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Evidenčné č.: D2195 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 16.12.2017 Stav členstva od: 16.12.2017
Prijatie žiadosti: od 14.12.2017 Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 16.12.2017
Košice 03.12.2001 15.12.2017