UID: 16469901

Ing. Jiří Bárta

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Čakajovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
SOAR - Ing. Bárta Jiří
Piaristická č. 1, 949 01, Nitra, Slovenská republika
IČO: 34314407, DIČ: 1029538444
0910/577830
soarbarta@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3011 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3011*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3011*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3011 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002