UID: 16469001

Ing. Jozef Imrich

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Hôrka
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jozef Imrich
360, 059 12, Hôrka, Slovenská republika
IČO: 34892966, DIČ: 1026598639
neuvedený
2041@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2041 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2041*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 2041*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.01.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 2041 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 01.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001