UID: 16469611

Ing. Miroslav Hrivík

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROGRESSTAV - Ing. M. Hrivík
Závodská cesta 4, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 10947965, DIČ: 1022446964
neuvedený
3062@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3062 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 3062*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 07.02.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 3062*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.02.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 3062 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 12.03.2002