UID: 16469021

Ing. Peter Hollý

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
H&W INVEST spol. s r.o.
Ľubochnianska 4, 831 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35906626, DIČ: 2021896921, IČ DPH: SK2021896921
02/44451164
hwinvest@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2850 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2850*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 17.08.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 2850*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.08.2011
Evidenčné č.: 2850 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-4 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2850*A*4-4
Podkategória: 440 požiarna ochrana Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2850*A*4-4
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2850 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.12.2001 Stav členstva od: 18.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 18.12.2001