UID: 16479412

Ing. Imrich Drappan

Nitriansky kraj, okres Levice, mesto Tekovské Lužany
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Metallic a.s.
Sokolovská 2, 934 01, Levice, Slovenská republika
IČO: 36857092, DIČ: 2022571914, IČ DPH: SK2022571914
neuvedený
4342@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4342 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4342*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.02.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 4342*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.01.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.02.2004
Evidenčné č.: 01404 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01404*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 01404*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 14.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003
Člen komory
Evidenčné č.: 4342 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.01.2004 Stav členstva od: 28.01.2004
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 28.01.2004