UID: 16479811

Ing. Roman Bojnanský

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
J & T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábr. č. 10, 811 02, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35712155
neuvedený
0309@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0309 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0309*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0309*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 04.04.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0309 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.01.2001 Stav členstva od: 24.01.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 24.01.2001