UID: 16489001

Ing. Stanislav Mikovčák

Žilinský kraj, okres Čadca, mesto Čadca
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ARCHITEKTA
Gočárová 252, 022 01, Čadca, Slovenská republika
IČO: 34926950, DIČ: 1020452818, IČ DPH: SK1020452818
neuvedený
0471@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0471 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0471*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 0471*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 06.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.12.2007
Evidenčné č.: 127 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 127*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 127*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0471 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 03.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 03.05.2001