UID: 16400491

Ing. Miloslav Havaš

Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, mesto Spišská Nová Ves
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Spišprojekt, s.r.o.
Jedľová 3485/13, 052 01, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 44936133, DIČ: 2022876218
0905/498655
havas.milos@hotmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2039 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 2039*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 2039*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.10.2009
Evidenčné č.: 2039 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Pečiatka: 2039*I2
Podkategória: 421 cesty a letiská Stav pečiatky: Aktívna od 02.12.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 2039*I2
Stav odbornosti: Aktívna od 06.11.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.12.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 2039 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 01.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001