UID: 14559911

Ing. Alexander Czakó

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nitra
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Alexander Czakó - CZAKÓ
Kodályova 8, 949 01, Nitra, Slovenská republika
IČO: 30933633, DIČ: 1029285763
neuvedený
3026@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3026 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3026*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3026*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 00922 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00922*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00922*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 25.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3026 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002