UID: 16439901

Ing. Blažena Fülöpová

Bratislavský kraj, okres Senec, mesto Bernolákovo
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Blažena Fülöpová
Kalinčiakova č. 8, 900 27, Bernolákovo, Slovenská republika
IČO: 50728733
neuvedený
1719@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1719 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 1719*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 05.09.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 1719*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.09.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.09.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 1719 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.09.2001 Stav členstva od: 13.09.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.09.2001