UID: 16400511

Ing. Jana Dubnická

Trnavský kraj, okres Galanta, mesto Sereď
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
StavInvent s.r.o.
8. mája 1818/67, 926 00, Sereď, Slovenská republika
neuvedený
1030@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1030 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 1030*I4
Podkategória: 520 vykurovacie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 15.10.2015
Špecifikácia: vykurovanie Osvedčenie: 1030*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2001 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.10.2015
Evidenčné č.: 1030 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 1030*I4
Podkategória: 540 tepelné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 15.10.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 1030*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2001 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.10.2015
Evidenčné č.: 142 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 142*1*2010
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 12.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 142*1*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 23.02.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.03.2010
Evidenčné č.: 142 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 142*2*2008
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 12.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 142*2*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 21.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.03.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 1030 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 13.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.06.2001