UID: 14559811

Ing. Ladislav Krokker

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
INTERPROJECT
Ovručská 9, 040 22, Košice, Slovenská republika
neuvedený
3297@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3297 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3297*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 16.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3297*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.03.2002
Evidenčné č.: 3297 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 3297*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 16.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3297*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3297 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.03.2002 Stav členstva od: 13.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.03.2002