UID: 16509211

Ing. Ladislav Komjáthy

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA
Čínska 17, 040 13, Košice, Slovenská republika
IČO: 34744801, DIČ: 1032315427
neuvedený
5022@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5022 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5022*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.11.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 5022*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.11.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.11.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 5022 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.11.2007 Stav členstva od: 09.11.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 09.11.2007