UID: 16539792

Ing. Pavol Fotta

Prešovský kraj, okres Bardejov, mesto pošta Kľušov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Projektová kancelária - Ing. Fotta
Veterná 10, 085 01, Bardejov, Slovenská republika
neuvedený
3268@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3268 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3268*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 16.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3268*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3268 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.03.2002 Stav členstva od: 13.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.03.2002