UID: 16549211

Ivan Kollár

Prešovský kraj, okres Kežmarok, mesto Huncovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PS PROJEKT s.r.o.
Tatranská 401/3, 059 92, Huncovce, Slovenská republika
IČO: 51154528, DIČ: 2120618533
+421/908618305
psprojekthu@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5114 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5114*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 26.10.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 5114*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 16.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.10.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 5114 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 16.05.2008 Stav členstva od: 16.05.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 16.05.2008