UID: 16569921

Ing. Jaroslav Bitarovský

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Hôrka
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jaroslav Bitarovský - Projekčná kancelária
Mnoheľova 4984/3B, 058 01, Poprad, Slovenská republika
IČO: 32864876, DIČ: 1020730480, IČ DPH: SK1020730480
neuvedený
4102@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4102 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4102*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.10.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 4102*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 10.10.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.10.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 4102 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 21.10.2002 Stav členstva od: 21.10.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 21.10.2002