UID: 16590001

Ing. Ladislav Hanuliak

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
HALA projekt s.r.o.
Hroncova 3, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 45452377, DIČ: 2022997878, IČ DPH: SK2022997878
neuvedený
2651@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2651 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2651*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.11.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 2651*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 08.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.11.2011
Evidenčné č.: 08224 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08224*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 08224*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 26.01.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.02.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2651 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001