UID: 16590211

Ing. Štefan Ganaj

Prešovský kraj, okres Humenné, mesto Humenné
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Štefan Ganaj
Sadová 988/28, 066 01, Humenné, Slovenská republika
IČO: 37877607, DIČ: 1047982573
neuvedený
2978@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2978 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2978*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 13.02.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 2978*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 13.02.2002
Evidenčné č.: 2978 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2978*SP*A2
Podkategória: 220 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 04.07.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 2978*SP*A2
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.07.2006
Evidenčné č.: 2978 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 2978*A*5-1
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 13.02.2002
Špecifikácia: bez plynu Osvedčenie: 2978*A*5-1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 13.02.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 2978 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 29.11.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.11.2001