UID: 16500801

Ing. Juraj Michalík

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Poprad
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Juraj Michalík
Hraničná 667/8, I. posch., 058 01, Poprad, Slovenská republika
IČO: 30263549, DIČ: 1022676996
neuvedený
1237@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1237 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1237*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 12.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1237*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.06.2001
Evidenčné č.: 368 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 368*1*2014
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 15.04.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 368*1*2014
Stav odbornosti: Aktívna od 10.04.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.04.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 1237 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001